به قدر جذب مستمع ظاهر شود. مستمع همچون آرد است پیش خمیر کننده؛
کلام همچون آب است در آرد:
آن قدر آب ریزد که صلاح اوست.
فیه ما فیه؛ مولانا.
در بسیاری از موارد زندگی ما، باید همین کلام را رعایت کنیم. گفتار بیهوده نزد کسانی که آن را نمی‌خواهند یا نمی‌فهمند، اتلاف زمان و انرژی است! دو سرمایه‌ای که آن‌ها را باید قدر بدانیم. بهتر آن است که زمان خود را با آدم‌های خوب سپری کنیم.