یادداشت‌ها از محمدرضا شمشیرگر در رسانه‌ها

 وبلاگ ها و تاثيرات مثبت چندگانه – روزنامه ابتکار – شماره 898 – 1386/02/11

 10 راهکار براي جلوگيري از فرار بازديدکنندگان وبلاگ! – روزنامه ابتکار – شماره 904 – 1386/02/18

 نقش وبلاگ ها در عرصه آموزش الکترونيک – روزنامه ابتکار – شماره 912 – 1386/02/27

 آسيب شناسي وبلاگ ها – روزنامه ابتکار – شماره 912 – 1386/02/27

7 راهکار براي افزايش بازديدکنندگان وبلاگ – روزنامه ابتکار – شماره 918 – 1386/03/03

بررسي کامنت هاي وبلاگ ها و محتواي آن ها – روزنامه ابتکار – شماره 924 – 1386/03/10

 نگاهي به پديده وبلاگ هاي گروهي – روزنامه ابتکار – شماره 932 – 1386/03/22

وبلاگ هاي شخصي ; انگيزه نوشتن و اهميت وجود آن ها – روزنامه ابتکار – شماره 934 – 1386/03/24

وبلاگ هاي متروکه يا آن ها که ديگر نمي نويسند – روزنامه ابتکار – شماره 943 – 1386/04/05

وبلاگ ها و موتورهاي جستجو – روزنامه ابتکار – شماره 949 – 1386/04/12

فتوبلاگ ها ، دنيايي متفاوت – روزنامه ابتکار – شماره 951 – 1386/04/14

وبلاگ نويسي و آثار رواني مثبت و منفي – روزنامه ابتکار – شماره 955 – 1386/04/19

بلاگرهاي حرفه اي کيستند ؟ – روزنامه ابتکار – شماره 963 – 1386/04/28

 

آیا تنها کتاب گران است؟! – سایت تابناک – 1392/03/05