آنچه از محمدرضا شمشیرگر در رسانه‌ها منتشر شده است: