حتماً تا‌به‌حال به گوش شما هم این عبارت خورده:«کار ما رو سفارش‌کنید زودتر یا بهتر انجام بشه.» می‌شود گفت به‌نوعی ادبیات کشورهای توسعه‌نیافته و یا حتی بدتر، کشورهای درگیر فساد است!

امروز به‌صورت خیلی اتفاقی، عکس یکی از استادان قدیمی دوره کارشناسی خود را در مانیتور همکاران دیدم که قرار بود برای ایشان، کارت بین‌المللی هیات علمی صادر شود. سراغ گرفتم، همکارم گفتند اتفاقاً خیلی پیگیر بودند و همین امروز کارت صادر و ارسال شد!

گفتم:«زمانی که من دوره کارشناسی و دبیر انجمن علمی بودم، ایشان معاون دانشجویی و فرهنگی بودند و خیلی لطف داشتند.» اما نیازی نبود که سفارش کار ایشان را به همکارانم بگویم تا سریع‌تر یا بهتر انجام شود! کار این متقاضی (بدون اینکه کسی رابطه قدیمی ما را بداند) در بهترین شکل ممکن انجام شده بود.

چقدر خوشحال شدم از اینکه در سیستم ما، لازم نیست کسی بگوید «کار ما رو سفارش‌کنید» چه اینکه ما همیشه، برای هر فردی، بهترین‌ها را بدون سفارش انجام می‌دهیم!