در سال 1990 در دانشگاه سوربن تدریس می‌کردم. روزی در آخر ساعت درس یک دانشجوی دوره دکترای نروژی، سوالی مطرح کرد:

استاد،شما که از جهان سوم می‌آیید، جهان سوم کجاست؟؟

فقط چند دقیقه به آخر کلاس مانده بود. من در جواب مطلبی را فی‌البداهه گفتم که روز به روز بیشتر به آن اعتقاد پیدا می‌کنم:

جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند، خانه‌اش خراب می‌شود و هر کس که بخواهد خانه‌اش آباد باشد، باید در تخریب مملکتش بکوشد.

پروفسور محمود حسابی