به نقل از دکتر مهدی شامی زنجانی:

همیشه به بچه‌ها توی دانشگاه می‌گم که مسیر فهمیدن و دانایی، مسیریه که احتمالاً موی رو زودتر از موعد سفید می‌کنه و پوست رو سریع‌تر، چروک.

هزینه دانایی، فشرده‌شدن وجوده. پس هر کسی که می‌خواد وارد این مسیر بشه، باید آماده دادن هزینه‌های روحی و روانی باشه.

جالبه که امروز جمله‌ای از کارلوس فوئنتس، نویسنده شهیر مکزیکی دیدم که می‌گه:

«درک کردن، همان آسیب دیدن است؛ از آنجا که حقیقت بسیار بی‌رحم است، هرچه بیشتر بدانی، بیشتر آسیب خواهی دید …».

مهدی شامی زنجانی، 25 اسفند 1398