گروهی به حضرت امام صادق علیه‌السلام عرض کردند:
چرا ما دعا می‌کنیم ولی دعایمان استجابت نمی‌شود؟
حضرت فرمود: زیرا کسی را می‌خوانید که اورا نمی‌شناسید.