دکتر صمد مومن‌بالله، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:
«تعداد سایت‌‏هایی که در کشور ما فیلتر شده است به تعداد انگشتان دست هم نمی‌‏رسد.»

الف : ایشان نمی‌دانند سایت چیست؟
ب : ایشان نمی‌دانند فیلتر شدن یعنی چه؟
ج : ایشان نمی‌دانند تعداد انگشتان دست چند عدد است؟
د : هر سه مورد