راننده تاکسی در پاسخ به مسافرش که می‌گفت: «منصف پول می‌گیرید»

گفت: «در مسیرها (البته منظورش مسیرهای طولانی و دربست و … بود) اگه مسافر صدتومن دویست تومن یا … کمتر بده اما راضی باشه واسه من بهتره … وقتی مردم راضی باشن ماشینم کمتر خراب می شه.