فقط احمق‌ها حرفشان را عوض نمی‌کنند!

در مباحث مدیریت، بحث طراحی سیستم، اصلی وجود دارد با عنوان عدم ثبات تصور … یعنی اینکه پدیده‌ها در طی زمان تغییر می‌کنند و باید به این تغییرات اعتقاد داشت و هنگامی که سیستمی برای سازمان طراحی می‌کنیم، گمان نکنیم که همیشه اوضاع به همین صورت باقی می‌ماند، بلکه همواره امکان تغییرات را بدهیم و ثبات تصور از چیزی نداشته باشیم.

به زبان دیگر مثلاً در مورد آدم‌ها، همان‌طوری که یک نفر ممکن است بعد از سال‌ها «بد بودن»، به انسان خوبی تبدیل شود، عکس آن نیز صادق است … و از طرفی خیلی وقت‌ها خوب و بد دیدن آدم‌ها یا وقایع در واقع به ذات آن‌ها مربوط نیست، بلکه به دیدگاه ما باز می‌گردد. اینچنین است که با گذشت زمان و تکمیل اطلاعاتمان، این دیدگاه قطعاً باید تغییر کند.

پس شما سعی کنید از کسانی باشید که وقتی حقایقی را در می‌یابید، بتوانید نظرتان و حرفی را که زده‌اید تغییر دهید. به عبارتی، تا آخر عمر نگویید مرغتان یک پا دارد!