وبلاگ من: روزنوشت های ژورنالیست

 

صفحه فیسبوک: https://Facebook.com/Shamshirgar

 

وب سایت کاری: شرکت یادگار درخشان آریا