وبلاگ روزنوشت های ژورنالیست

روزنوشت های ژورنالیست

یادداشت های روزانه درباره مسائل مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی و ...
  • صاحب فرزندی شده اند، سالم، اما به خاطر رنج های طبیعی حاصل از بزرگ شدن کودک زبان بسته، مرتب به ...

  • گویند:وی را‌ پسـری آمد هـرگاه کـه بـه خردی از مادر طعام خواستی، مادر گـفتی:از خـدای خواه. وی اندر محراب شدی ...

  • صدای رادیوی تاکسی آنقدر کم بود که چیز واضحی شنیده نمی‌شد، فقط معلوم بود که رادیو روشن است. از راننده ...

  • مردی که عقب تاکسی کنار من نشسته بود و داشت توی سررسیدش چیزی یادداشت می‌کرد، سررسیدش را بست و گفت: ...

  • چهارده سالگی برای من روزهای اوج و پرباری بود. سال ۷۸، هر روز یک کتاب می خواندم و ده بیست ...

  • سازمان بین المللی دانشگاهیان، سال 1953 پس از جنگ جهانی دوم و در راستای ایجاد روابط فرهنگی بین کشورهای مختلف ...

  • اِذا قَدَرْتَ عَلى عَدُوِّکَ، فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عَنْهُ شُکْراً لِلْقُدْرَةِ عَلَیْهِ (11) وقتى بر دشمن غلبه کردى، گذشت از او را شکرانه پیروزى بر ...

  • می گویند پادشاهی پسر خود را به جماعتی اهل هنر سپرده بود تا او را از علوم نجوم و رمل ...

  • نـقل است که عـمر و لیـث‌بیمار شد، چنانکه هـمه طـبیبان در معالجه‌ او‌ عاجز‌ شدند. گفتند:«این، کار کسی‌ است‌ که‌ ...

  • دکتر روحانی رئیس جمهور محترم ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه‌های اجرایی کشور برای استخدام ۲۰۰۰ دستیار ستادی برای دستگاه های ...