گنجینه

قدیم ترها، مطالبی که در اینترنت بود، در چارچوب «متن وب» بود؛ در وب سایت ها، وبلاگ ها، انجمن های اینترنتی و غیره.

این روزها، بسیاری از مطالب در بخشی از فضای اینترنت هستند که یا برای همه قابل دسترسی نیست (مانند صفحه شخصی شبکه های اجتماعی) یا در گوگل ایندکس نمی شوند (مانند پیام رسان های موبایلی)

در این بخش از سایت، آنچه را که به نظرم جالب آمده و دانستن آن را برای دیگران سودمند دیدم، درج می کنم تا هم در بخشی از فضای قابل جستجوی اینترنت ایندکس شود، هم دسترسی به بخشی از مطالب سودمند به صورت یکجا، راحت تر باشد.

رنج ناشی از میل

هنگامی که میل رسیدن به چیزی داریم، سه رنج بر ما وارد می شود:

رنج نرسیدن

تا به میل نرسیدید همواره در جنگید و تشویش دارید و آرامش ندارید

رنج از دست دادن

آنگاه که به دست می آورید، نگران از دست دادن آنچه دارید هستید و مدام در رنج نگاه داشتن آنید.

رنج تکرار

بعد از آنکه به چیزی که خواستید رسیدید، بعد از مدتی دچار تکرار می شود و تازگی نخست را برای شما ندارد.


در سوی دیگر،
آرامش، شادی و امید
سه مولفه معنا هستند


(دکتر امیرعباس علی زمانی، برنامه تلویزیونی، 4 بهمن 1395)